Malin Kvande in L'Officiel Ukraine

shot by Oskar Gyllenswärd